DigiKlauw is een samenwerkingsverband tussen CRV, de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren), Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) en de Vereniging van Rundveepedicure (VvRVP).

De meeste koeien worden bekapt door een klauwverzorger. De professionele klauwverzorger doet echter veel meer dan alleen bekappen; hij weet ook precies welke klauwafwijkingen er binnen de veestapel voorkomen en hoe deze te voorkomen zijn. Door met DigiKlauw de klauwaandoeningen op het bedrijf vast te leggen krijgt de veehouder meer inzicht in de klauwgezondheid van zijn veestapel, zowel op koppel- als op koeniveau.

Tijdens het bezoek van de klauwverzorger legt hij met een tablet de klauwdata vast. Hiervoor maakt de klauwverzorger na toestemming van de veehouder gebruik van de stallijstgegevens. De klauwverzorger stuurt vervolgens de digitale stallijsten aangevuld met de klauwdata terug naar CRV. Deze gegevens worden verwerkt tot leesbare, bruikbare informatie voor het bedrijf in de vorm van verschillende DigiKlauw-overzichten met kengetallen.Met toestemming van de veehouder kunnen ook de dierenarts en veevoederleveranciers meekijken in deze DigiKlauw-gegevens. Door de kennis van de verschillende partijen optimaal te benutten vormt DigiKlauw de basis voor een integrale adviesaanpak ter verbetering van de klauwgezondheid op het bedrijf.

Een betere klauwgezondheid zorgt voor een:

  • verbeterde voeropname per koe.
  • verhoogde melkproductie.
  • verbeterde vruchtbaarheid per koe.
  • verhoogde levensduur per koe.
  • gerichtere inzet van antibiotica en minder behandelkosten.

De Voordelen

  • DigiKlauw is zeer eenvoudig in gebruik. Men registreert zich voor DigiKlauw, de klauwverzorger stelt een diagnose op het bedrijf en doet een risico-analyse en hieruit komt een praktisch advies voort.
  • DigiKlauw zorgt voor meetbare resultaten en dus een kwaliteitsnorm voor het scoren van klauwaandoeningen.
  • Men krijgt met DigiKlauw regelmatig een objectief inzicht in de klauwgezondheid op koppelniveau.
  • DigiKlauw kan gebruikt worden voor gericht advies dat de ideale basis geeft voor een multidisciplinair plan van aanpak, het delen van gerichte tips en adviezen en maatregelen met adviseurs, zoals de dierenarts en de voeradviseur.
Wilt u een informatiepakket DigiKlauw ontvangen? →