Vroeger Tijden

Klauwverzorging beelden uit 1938


Hoe ging het vroeger eigenlijk?

Door de komst van de eerste ligboxstallen rond 1975 ging de melkproduktie fors omhoog. Door deze melkproductieverhoging werd er meer van de koe gevraagd.

De behoefte aan een goede klauwverzorging nam daardoor toe. Maar hoe deed men dat vroeger? De "pootbekapper" kwam langs met als gereedschap alleen maar een peesklem, een steekbeitel en een grote hoeftang. Hij ging als volgt te werk door de klauw van de koe op een plankje te laten rusten en stak de te lange klauw middels de beitel tot de gewenste lengte af. Het uithollen / model maken van de klauw deed hij met het hoefbekappers mes. Dit gebeurde allemaal uit de hand vaak boven de stalgrup. Dit was fysiek zeer inspannend werk. De veehouder assisteerde hierbij d.m.v. het vasthouden van de koe.


Koeientransport Broek Oudeweg eind jaren '60